Främlingar

Tankar kring främlingar: Vissa saker tar vi människor för givet. Dessa saker kan verka så självklara för oss att vi missar att de inte är självklara för alla. Jag kom att tänka att detta kanske gäller för inställningen till främlingen. Konflikterna ökar i det svenska samhället kring sd och främlingsfientlighet och rasism. Kan det vara så att stadsmänniskor är så vana vid främlingen att hon inte ser att landsbyggdmänniskan inte har samma inställning till främlingen och därmed missförstår arten av främlingsfientlighet? Och omvänt att den utpräglade landsbyggdmänniskan kan ha svårt att förstå hur man ska kunna leva med främlingar? Att … Fortsätt läsa Främlingar