Invandring och sånt

Det här med invandring.

Här kommer mina reflektioner.

Lite fakta:

Antalet asylsökande under 2014 är ca 77 000 till och med november.[1] Hur många får asyl? Det går inte att säga på förhand exakt hur många det blir eftersom det tar tid innan ett asylärende blir avgjort. Hittills i år (december, 2014) är det enligt dokumentet ” Avgjorda asylärenden” 59% av de drygt 49 000 avgjorda fallen, dvs. nästan 29 000 ärenden, som lett till uppehållstillstånd (i första instansen, hur det ser ut efter överklaganden har jag inte kollat upp).[2] (2012 fick totalt 29 000 personer uppehållstillstånd[3])

Det totala antalet utfärdade uppehållstillstånd under 2014 (t.o.m. novemver) är ca 101 000. (38k anhöriga, 15k arbetsmarknadsrelaterade, 33k asyl (alltså lite högre i detta dokument, antagligen för att fler kategorier tas med, t.ex. kvotflyktingar), 7k EU/ESS, 8k studenter).

Vad är en asylsökande? Hur går det till?

Man kan bara söka asyl när man väl tagit sig till Sverige och man gör det genom att helt enkelt gå in på någon av migrationsverkets mottagningsenheter och ansöker om asyl och då får man ange vilka skäl man har, t.ex. skyddsbehövande). I år kommer den absoluta majoriteten från Syrien, långt över 50%.[4] Hur tar sig flyktingarna då till Sverige? Det är långt från Syrien och det går inte att helt enkelt köpa en flygbiljett. I ett reportage i DN beskrivs vägarna från Syrien såhär:

 

”Betala tusentals dollar till smugglare. Köpa falska EU-pass och flyga under falskt namn. Köpa en plats på en överfull bräcklig båt från Egypten eller Libyen. Göra den farliga sjöresan till Italien eller Malta. ­Eller resa till Turkiet och på natten smyga över gränsen till Grekland eller Bulgarien. Och sedan undvika att fastna hos polisen i länder som Italien, Tyskland och Danmark på vägen till Sverige.”[5]

Den slutsats vi bör dra av detta är att ingen gör detta om de har något annat alternativ. Vi måste förstå att själva det faktum att någon lyckats ta sig ända till Sverige för att söka asyl betyder att de gått igenom enorma mödor och antagligen har en stor mängd släktingar offrat alla sina pengar på en enda individ.

Kritik mot asylboenden:

Till dem som är fientligt inställda till asylboenden i deras kommun. Vad menar ni att migrationsverket ska göra? Om det kommer 1000 personer till migrationsverkets 5 kontor under en enda vecka. Ska de bara låta dem sova utomhus en vinternatt? Ska de skicka dem över gränsen till Danmark? Sätta dem på ett plan? Men var?? Allt detta faller på sin egen absurditet.

Det är inte så att Sverigr ”väljer” hur många ”invandrare vi ska ta in”. Det finns en möjlighet att söka skydd i Sverige från krig och förföljelse och vi kan ju inte styra vem eller hur många som söker asyl, det är helt enkelt de som kommer som kommer. Det är konflikterna i omvärlden som styr detta. Och självfallet måste alla som ansöker om asyl få en rättssäker och ordentlig utredning. Självfallet måste migrationsverket ta ansvar för att se till att de asylsökande får tak över huvudet och mat i magen. Men det går inte med särskilt stor exakthet förutse hur konflikter i världen ska utvecklas, hur många som kommer att komma till Sverige osv. Detta betyder att även med de mest kvalificerade gissningarna som kan ligga till grund för att planera arbetet så är det svårt att planera för boenden för asylsökanden. Just i år underskattade migrationsverket antalet asylsökande och det är inget märkvärdigt i det och det är självklart att det blir svårt att hinna få fram bostäder och att det måste gå snabbt. Om det en morgon står x antal asylsökande utanför kontoret så måste migrationsverket försöka fixa bostad samma dag! Dvs. på 12 timmar! Utifrån ett sådant perspektiv är det verkligen smaklöst och skandalöst att t.ex. Åtvidabergs kommuns f.d. kommunalråd Hans Andersson (S) har mage att klaga på kort framförhållning![6] Vad tycker Andersson att migrationsverket ska göra? Låta de asylsökande sova på gatan medan Åtvidabergs kommun går och velar?

Perspektiv:

FN beräknar att totalt sett ca 50 miljoner människor är på flykt 2014. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit p flykt.[7]

Libanon som har en befolkning p 4 miljoner har tagit emot 1 miljon flyktingar från syrien.

Flyktingarna från syrien i Libanon utgör 20% av befolkningen. I Sverige handlar det om ungefär 1%.

Av den totala mängden flyktingar söker mindre än 0,2% asyl i Sverige.

I detta sammanhang är 80 000 asylsökande och 33 000 (eller 71 000 /101 000 beroende på vad man räknar) uppehållstillstånd (totalt 101 000 inklusive alla kategorier och 71 000 i asylärenden och anhöriginvandring – dvs. de kategorier som främlingsfientliga främst vill minska) verkligen futtigt.

Om det är något som är anmärkningsvärt i denna statistik är det att det enbart är runt 50% av alla asylsökningar som går igenom. Detta beror på att det är väldigt höga krav på den som söker asyl att försöka bevisa att man har skäl att få stanna. Vad händer med alla de andra tusentals och åter tusentals flyktingar som kämpat sig hit ifrån krig och förföljelse när de skickas hem och dumpas på en flygplats i ett oroligt land? Det är ju ingen som är priviligierad som söker asyl ”för skojs skull”. Det måste vara otroligt många människor som utvisats ut Sverige senaste åren, senaste månaderna, senaste veckorna, senaste dagarna som går ett grymt öde till mötes, vars framtid är krossad. Och detta är Sveriges skuld, asylprocessens skuld.

Befolkning, etc.:

Befolkning:

Sverige hade 9,4 miljoner invånare i december 2010 och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer. Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.[8]

Fertilitet:

https://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=537#countries=SWE

Som vi ser i diagrammet har fertilitetsgraden växlat mellan 1,5 och 2,5 sedan 60-talet.

Födelse- och dödstal

Som synes så har födelse- och dödstalen varierat en hel del under 1900-talet. Vad prognosen vilar på vet jag inte men vi kan se att under 90-talet hade vi ett negativt tal och sedan under 2000-talet har skillnaden mellan antal födda och döda ökat och under 2013 var det nästan 120 000 barn som föddes och ca 90 000 människor dog. Dvs. en befolkningstillväxt på ca. 30 000 människor. Jag vill inte säga för mycket om detta material då jag inte är särskilt kunnig på området. Men vad man åtminstone kan säga är att vi verkligen inte står inför någon slags befolkningsexplosion i Sverige, tvärtom ser det ganska svajigt ut med populationen om man bara tittar på födslar.

Plats:

Med tanke på att det finns ca 250 länder i världen har vi med vår 152:a plats alltså en väldigt låg befolkningstäthet, men Sverige är på 57’e plats när det gäller yta[9]. Vi har alltså en relativt stor yta, men låg befolkningstäthet. En viss del av ytan består såklart av fjäll, men den slutsats jag tycker verkar mest rimlig att dra är att vi verkligen har plats för fler människor i Sverige.

Befolkning:

Jag är ingen expert på ekonomi och jag är ingen kapitalismkramare. Men nu är det så att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som gör att välståndet, välfärden och jobben förutsätter tillväxt och befolkningsökning är vad jag förstått mycket viktigt för att ha fortsatt tillväxt. Fertilitetsgraden ligger på runt 2 per kvinna och har under flera perioder varit under 2.

Slutsats:

Om vi nu ska ha tillväxt, vilket vi måste ha för välståndets skull i vårt kapitalistiska system, så är det viktigt och positivt att befolkningen växer. Men någon befolkningstillväxt att tala om får vi inte via födslar. Alltså är invandring bra för svensk ekonomi. För tillväxten och därmed välståndet. Om det föds i runda slängar 100 000 barn per år och detta är för lite verkar det enligt min bedömning inte vara ”någon katastrof” och ”massinvandring” att 33 000 asylsökande för uppehållstillstånd och 37 anhöriginvandrare kommit till Sverige hittills i år. Tvärtom är det något som vi ska vara tacksamma för. Hur skulle det annars gå med vår ekonomi på sikt utan invandringen?

Statens kostnad för barn

Varje barn kostar staten enorma summor innan barnet vuxit upp, kommit in på arbetsmarknaden och börjar betala tillbaka sina första skattekronor. Enligt en uträkning kostar varje barn staten minst 4 miljoner kronor.[10] Se även denna kostnadskalkyl.[11]

För varje invandrare som kostar mindre innan hen börjar arbete tjänar staten pengar på. Och enligt en rapport från OECD tjänar många Europeiska länder på sin invandring, däribland Sverige.[12]

Jag har inte läst rapporten och jag vet inte exakt vad de mätt och jag vet inte hur stor kostnad staten i genomsnitt har per invandrare. Men jag har mycket svårt att tro att varje invandrare kostar lika mycket som barn. I själva verket är det en stor resurs för svensk ekonomi om det kommer människor som redan är i arbetsför ålder och utbildade!

Slutsats:

Staten tjänar på invandring!

Slutgiltig slutsats:

Nu har jag mest bara ägnat mig åt fakta och statistik och det finns säkert tusen andra saker man kan analysera. Men en sak kan vi säga med ganska stor tydlighet: den som är emot invandring är antingen okunnig, eller främlingsfientlig. Tyvärr är det nog många som helt enkelt är ”oroliga” därför att de lurats av främlingsfientlig propaganda. Det är oansvarigt att låta sig styras av sina känslor och lyssna okritiskt utan att själv ta reda på fakta och lära sig mer. I vårt samhälle finns det inga godtagbara ursäkter för okunskap, alla har verktygen och tiden att ta reda på fakta om hur vårt samhälle fungerar. Jag har alltid tyckt att det här med statistik, ekonomi, invandring, osv. varit så tekniskt och tråkigt att jag aldrig riktigt tagit tag i sådant. Men nu när jag väl satte mig ner så tog det mig inte mer än 3 timmar av googlande att lära mig allt detta på egen hand. Om jag kan lära mig mer så kan du. Och det är en förbannad plikt som medborgare i en demokrati att bilda sig och utbilda sig. Allt annat är lathet.

[1] http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba631111f/1418640467427/Total_s%C3%B6k.png

[2] http://www.migrationsverket.se/4.5e83388f141c129ba638c7.html

[3] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-01-02-67-procent-fler-fick-skydd-jamfort-med-2012.html

[4] http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba6311121/1418640476685/Asyls%C3%B6k_f%C3%B6rraveckan.png

[5] http://www.dn.se/nyheter/sverige/den-langa-vagen-till-sverige/

[6] http://www.aftonbladet.se/debatt/article19236515.ab

[7] http://sverigeforunhcr.se/blogg/fler-an-50-miljoner-manniskor-pa-flykt-i-varlden

[8] http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_demografi

[9] http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_yta

[10] http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/vad-kostar-en-svensk.html

[11] http://blog.svd.se/faktakollen/2010/08/06/gar-ditt-barn-i-grundskolan-det-kostar-83-000-kr-pa-ett-ar/

[12] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandring-ekonomisk-vinst-for-sverige_8264672.svd

Annonser

Om erikjboström

Filosof: tänkare, samhällskritisk, jag ristar inga svar i i sten, allt är omförhandlingsbart, ständigt påväg framåt.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s