skiss till mitt feministiskt utopia

Håll isär: människor och könsroller – män/kvinnor – manligt/kvinnligt Håll isär samhällsperspektiv, vad kvinnor tjänar och män förlorar på feminismen och vad kvinnor förlorar och män tjänar på feminismen Grundantagande, lista: Huruvida någon har potential att vara bra på något determineras inte av deras kön. Vi måste skilja mellan statistiska korrelationer mellan egenskaper och kön... Fortsätt läsa mer →

Annonser

Att bedriva ett feministiskt arbete idag

Att bedriva ett feministiskt arbete idag måste man ta sig an vår kultur, inte i första hand det politiska och juridiska systemet. (Detta är skillnad mot kampen för rösträtt, särbeskattning, daghem, osv. där det är själva systemens förändring som är målet) Man kan naturligtvis arbeta för förändringar av dessa system för att påverka attityder, värden... Fortsätt läsa mer →

politik är som vetenskap

Parlamentarisk politik är i en bemärkelse som vetenskap – idéerna måste fungera i verkligheten. Liksom vetenskapliga idéer om hur världen är måste utmynna i konkreta experiment eller undersökningar så måste politiska visioner om hur samhället bör vara utmynna i konkreta åtgärder. Fina men vaga idéer fyller en funktion som inspiration och drivkraft men det räcker... Fortsätt läsa mer →

Är du feminist eller konservativ?

Är du feminist eller konservativ? Det känns svårt att i vår del av världen idag tala om omvälvningar av samhället. Jag önskar ett samhälle utan ägande, utan lönearbete, utan ett penningsystem, utan två kön, ett samhälle med kollektivt ägande, ett samhälle där alla hjälps åt och gör det som behövs, ett tolerant samhälle där varje... Fortsätt läsa mer →

monogami, polyamori och relationsanarki

Monogami och dess tillhörande idé om äganderätt och svartsjukans legitimitet är fruktansvärt livsfientliga. Vi lever bara en gång och kärlek, bra sex, glädje, trygghet, uppskattning, osv. tillhör livets goda. De är inte bundna till enbart en person, det vet vi alla. Vi kan skilja mellan förälskelse och kärlek, vi älskar vår livspartner/våra livspartners, våra föräldrar,... Fortsätt läsa mer →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑